PUST er seks av nordens vakreste stemmer
i magisk, mektig og leken samklang

Håvard Gravdal (baritone), Anne Hilde Grøv (mezzo), Elisabeth Anvik (alto), Jostein Hasselgård (tenor), Camilla Susann Haug (soprano) and Mads Iversen (bass).

Håvard Gravdal (baritone), Anne Hilde Grøv (mezzo), Elisabeth Anvik (alto), Jostein Hasselgård (tenor), Camilla Susann Haug (soprano) and Mads Iversen (bass).

PUST er noe unikt innen nordisk vokalmusikk; sammen skaper de seks ulike stemmene en magisk, mektig og leken samklang som både bergtar publikum og gir senkede skuldre. Ensemblet er kreative i sine tolkninger av egne og andres komposisjoner, inspirert av jazz, viser og folkemusikk.

PUST is a breath of fresh air in Scandinavian vocal music; the six voices merge into something truly powerful and magic. The harmonies both entrances and relaxes the audience. The acapella ensemble exudes creativity in both their interpretations of others musical pieces and their own compositions, inspired by ballads, jazz and folk music.

 

Photo: Stian Herdal
Background image: Sindre N. Aalberg